boomvanpythagoras.jpg
Genealogie De Bruijn in 4D
Genealogie De Bruijn in 4D


Deze genealogie is samengesteld door Marco J. de Bruijn te Pijnacker.
Deze genealogie is samengesteld door Marco J. de Bruijn te Pijnacker.
Voornaam
 
 
 
Achternaam

Vindplaatsen en bewijsstukken (Bronnen)

KWS_MarelVanDer1954

MAREL VAN DER - Stamreeks door A. van der Marel 1954 (Periodiek)
Uitgegeven: 1954
Type: Ons Voorgeslacht
Uitgever: Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie
Ons Voorgeslacht
Orgaan van de ZUidhollandse Vereniging van Genealogie
Opgericht 19 januari 1946

No. 45 - 9e jaargang - Januari/Februari 1954

Westland Nummer

Wij hebben het genoegen onze lezers thans een nummer te mogen aanbieden, dat - op ιιn artikel na - geheel gewijd is aan het Westland.
Het ligt in ons voornemen vaker speciale nummers te laten verschijnen, nummers die een bepaalde streek, stad of gebeurtenis extra zullen belichten.
Moge deze eerste proeve een hartelijke ontvangst te beurt vallen.

T. VAN DER LOOS
hierin
1954 Nr. V B Hilletje Arentsd van der Zijl (*1640-†1717) als echtgenote
1954 Nr. III Eva Aelbrechtsdr van Schoonhoven (*1564-†1641) als echtgenote
1954 Nr. V A Machteld Jacobsz van Dijck (*1632-†1671) als echtgenote
1954 Nr. IV B Engeltje Jansdr als echtgenote
1954 Nr. VI Leendert Schrevelsz Middelhuijsen (*1644-1711) als vader echtgenote
1954 Nr. IV B Pouwel Cornelisz van der Marel (*1587-†1652) (Pouwels Cornelisz van der Marel)
1954 Nr. VI Lijsbeth Leendertdr Middelhuijsen (*1681-†1778) als echtgenote
1954 Nr. V B Hillegonde Jansdr van Dalenburch (*1640-†1667) (Hillegonde Jansdr van Dalenburgh) als echtgenote
1954 Nr. V A Roeland Pouwelsz van der Marel (*1630-†1677)
Trijntje Willems 't Hoen als echtgenote
1954 Nr. VI Maertje Ariensdr Bregman (~1651-) (Maertje Ariλnsz Breghman) als moeder echtgenote
1954 Nr. III Cornelis Pouwelsz van der Marel (*1560-†1641)
1954 Nr. II A Pouwel Roelandz van der Marel (*1530-†1594) (Pouwels Roelandz)
1954 Nr. IV A Jan Cornelisz van der Marel (*1584-†1662)
1954 Nr. II B Pieter Roelandz van der Marel (*1540-†1618) (Pieter Roelandz)
1954 Nr. I Roeland Pouwelsz van der Marel (*1500-) (Roeland Pouwelsz)
1954 Nr. VI Cornelis Jans van der Marel (*1677-†1728)
1954 Nr. V B Jan Pouwels van der Marel (*1632-†1719)
1954 Nr. IV B Geertje Jansdr van Warremondt (-†1643) als echtgenote
Dossier: