boomvanpythagoras.jpg
Genealogie De Bruijn in 4D
Genealogie De Bruijn in 4D


Deze genealogie is samengesteld door Marco J. de Bruijn te Pijnacker.
Deze genealogie is samengesteld door Marco J. de Bruijn te Pijnacker.
Voornaam
 
 
 
Achternaam

Vindplaatsen en bewijsstukken (Bronnen)

Web_KarelDeGrote01

Karel de Grote - Voorouders (Website)
Familienaam: De Grote
Voornaam: Karel
Geboortejaar: 748
URL: http://www.kareldegrote.nl/Pagina/ToonPagina.php?PID=4
Onderstaand overzicht van de voorouders van Karel de Grote is ontleend aan de boeken Les Ancêtres de Charlemagne van Christiaan Settipani (ISBN 2-906483-28-1), uitgebreid met de errata (andere theorieën en drukfouten en zijn boek La Préhistoire des Capetiens, Tome I. In geval van verschillende opvattingen zijn de meest recente errata aangehouden, dit geldt voor Irmina, abdes van ören getrouwd met Hugobert, en vooral voor de voorouders van Rotrude, echtgenote van Karel Martel. Reeds in de eerste errata geeft Settipani geen definitief oordeel omtrent de ouders van Rotrude maar beperkt zich tot waarschijnlijkheden, in de addendum 2000 gaat hij een stap verder en zijn Willegarde en St Lievin als ouders van Rotrude volledig verdwenen en wordt alleen een vader Lambert genoemd, dit is zo overgenomen maar de lezer zij gewaarschuwd dat vrijwel alle overige bronnen daarin verschillen. In de errata van januari 2000 verdwijnt Irmina van ören volledig uit de kwartierstaat en heeft Hugobert als vrouw Theodrada, een zuster van Irmina, we hebben aangenomen dat in die nieuwe structuur, die noch volledig is noch iets motiveert, de eerdere veronderstellingen rond Hugobert ongewijzigd zijn gebleven. De gegeven voorouders zijn allen Settipani’s keuze, vermeden is daarbij zowel alle mogelijkheden of alternatieven te noemen evenals, op een enkele uitzondering na, de weergave van de complete motievering. Settipani onderscheidt a. voorouders die zeker zijn, b. voorouders die vrijwel zeker zijn (quasi certitudes) en c. mogelijke voorouders. De eerste categorie is vet gedrukt en onderstreept, de tweede uitsluitend vet gedrukt en de laatste, helaas verreweg de grootste groep, is normaal weergegeven. De nummers voor de namen volgen de sosa nummers met Karel de Grote als 1. Voor de lijn naar de oudheid hebben we Settipani’s voorbeeld gevolgd en een samenvatting gegeven van de veronderstelde lijnen met een schema als verduidelijking. Tot slot geef ik U twee uitersten: er zijn pogingen om Charlemagne aan beroemde vorsten uit het verre verleden als Ramses, Priam van Troje (!), te koppelen maar er is ook een theorie van de duitse historicus Illig, overigens door weinigen geaccepteerd, dat Charlemagne en een deel van de middeleeuwen in het geheel niet bestaan zouden hebben, zie: Heribert Illig: Das erfundene Mittelalter.
hierin
Nr. 1 Karel de Grote (*748-†814)