boomvanpythagoras.jpg
Genealogie De Bruijn in 4D
Genealogie De Bruijn in 4D


Deze genealogie is samengesteld door Marco J. de Bruijn te Pijnacker.
Deze genealogie is samengesteld door Marco J. de Bruijn te Pijnacker.
Voornaam
 
 
 
Achternaam

Vindplaatsen en bewijsstukken (Bronnen)

NNBW_Waldger

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek - WALDGER (Encyclopedie)
WALDGER, Waltgar, graaf in de gouwen Lake et Isla, Niftarlake, de Vechtstreek en Teisterbant, dus in oostelijk Holland en de Betuwe, omstreeks 900. Hij komt voor als zoon van graaf Gerulf (zie kol. 578) in oorkonden 898-928 en is waarschijnlijk een oudere broeder van den eersten graaf Diederik van Kennemerland. Hij stichtte klooster en kerk van St. Walburg te Tiel.

Vgl. over hem: Pijnacker Hordijk in Bijdr. Vaderl. Gesch. 4de R. I, 149 vlg.; Gosses, Graafschap Holland, 46 vlg.

Blok
hierin
Dirk I van Holland (*874-931) (Diederik van Kennemerland) als broer
Gerulf II van Friesland (*825-895) (Gerulf) als vader
Waltger van Friesland (*850-936) (Waldger) als hoofdpersoon
Dossier: