boomvanpythagoras.jpg
Genealogie De Bruijn in 4D
Genealogie De Bruijn in 4D


Deze genealogie is samengesteld door Marco J. de Bruijn te Pijnacker.
Deze genealogie is samengesteld door Marco J. de Bruijn te Pijnacker.
Voornaam
 
 
 
Achternaam

Vindplaatsen en bewijsstukken (Bronnen)

NNBW_Gerulf

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek - GERULF (Encyclopedie)
GERULF of Gerolf, graaf in Kennemerland en Rijnland, eind der 9de eeuw, wordt genoemd als een der gezanten van den noorschen hertog Godfried (zie kol. 587) naar keizer Karel den Dikke 855 en een dergenen, die dezen hertog verraderlijk hielp ombrengen. Hij is wel dezelfde als de 889 genoemde graaf G., die ‘inter Renum et Svithardeshaga’ goederen verkreeg van koning Arnulf en de visscherij bezat aan den Rijnmond. Hij bestuurde waarschijnlijk een groot deel van de friesche zeekust in het latere Holland en mag in verband hiermede beschouwd worden als de vader van den eersten graaf Diederik van Kennemerland enz. en diens broeder Waldger.

Vgl.: Gosses, Vorming van het graafschap Holland, 5 vlg.; de Vries, Wikingen, 255; Oppermann, Die Grafschaft Holland (Utr. 1921), 1 ff.

Blok
hierin
Dirk I van Holland (*874-†931) (Diederik van Kennemerland) als kind
Waltger van Friesland (*850-†936) (Waldger) als kind
Gerulf II van Friesland (*825-†895) (Gerulf) als hoofdpersoon
Dossier: