boomvanpythagoras.jpg
Genealogie De Bruijn in 4D
Genealogie De Bruijn in 4D


Deze genealogie is samengesteld door Marco J. de Bruijn te Pijnacker.
Deze genealogie is samengesteld door Marco J. de Bruijn te Pijnacker.
Voornaam
 
 
 
Achternaam

Vindplaatsen en bewijsstukken (Bronnen)

BWAA_DirkIIHolland

Biografisch Woordenboek Van der Aa - DIRK II van Holland (Encyclopedie)
DIRK II, Graaf van Holland, volgde zijn vader in de regering op, en zijne goederen werden in 985 door Keizer Otto III aanzienlijk vermeerderd; in deze schenking wil men den oorsprong der grafelijke Domeinen vinden. In hoever het berigt waar is van zijnen strijd met de West-Friezen, van hunne plunderingen te Alkmaar tot aan Leiden toe, en van hunne daarop gevolgde vernedering door Dirk II, laten wij, bij gebrek aan zekere bewijzen, vr of tegen de waarheid van dat verhaal, in het midden. Meer zeker is het, dat Dirk II de kerk te Egmond van steen opbouwde en met zijne vrouw Hildegaard de abdij aanzienlijke grondgoederen schonk; hij bevolkte die met monniken uit de Benedictijnerorde en verplaatste de nonnen naar Bennebroek, wegens de onveiligheid der plaats aan de zeekust. In 961 of 962 volgde hij zijn schoonvader Wijchman, als Graaf van Gent op, welke waardigheid op zijn zoon Aarnout en kleinzoon, Dirk III, is overgegaan, en overleed in 987, 988 of volgens anderen in 989. Hij werd met zijne gemalin in de Abdijkerk te Egmond begraven, en door zijn zoon Aarnout opgevolgd. Zijne afbeelding ziet op onderscheidene wijzen het licht.

Zie Melis Stoke, Rijm-Kronyk. B.I. bl. 61, 87; Oude Holl. Div. Chron. bl. 110; van Leeuwen, Bat. Illust. bl. 1367; Hoogstraten, Woordenb.; van Hemert, Levensbesch. der Holl. Graven, bl. 22-31; (Loosjes), Characterk. der Vaderl. Geschied. D. I. bl. 167-171; Kok, Vaderl. Woordenb.; Wagenaar, Vaderl. Hist. D. II. bl. 114, 118, 122, 125, 128, 132; van Wyn, Bijv. en Nalez. op Wagenaar, D. II. bl. 29-41, 53, 54; Kist en Royaards, Nederl. Arch. voor Kerk. Gesch. D. I. bl. 377, 389, D. II. bl. 397; Arend, Algem. Gesch. des Vaderl. D. II. St. I. bl. 27-29; dit Woordenboek, D. I. bl. 21; van der Chys, de Munten van Holl. en Zeel. bl. 10-12; Muller, Cat. van Portrett. bl. I, 305.
hierin
Hildegard van Vlaanderen (*936-990) (Hildegaard) als echtgenote
Arnulf graaf van Gent (*951-993) (Aarnout) als kind
Dirk II graaf van Holland / West-Friesland (*924-988) (Dirk II van Holland) als hoofdpersoon
Dossier: