boomvanpythagoras.jpg
Genealogie De Bruijn in 4D
Genealogie De Bruijn in 4D


Deze genealogie is samengesteld door Marco J. de Bruijn te Pijnacker.
Deze genealogie is samengesteld door Marco J. de Bruijn te Pijnacker.
Voornaam
 
 
 
Achternaam

Arie de Bruijn
 
Arie
​ ​ ​ (Arie de Bruijn ​
​ ​ ​, A ​
​ ​ ​, A. ​
​ ​ ​ ) de Bruijn
​ ​ ​,
geboren te 's-Gravenhage ​
​ ​ ​ op 26 december 1908 ​
​ ​ ​,

Raadgevend Actuaris. Zie foto "BRUIJN DE, Arie, 1908-1990 - Raadgevend Actuaris".
,

Grafsteen in 1999. Zie foto: BRUIJN DE, Arie & KRANENDONK, Maria Johanna - Grafsteen 1999,
,

Zie foto Marinus de Bruijn & Dina Geertruida Romijn - huwelijksfoto 1925,

De zakelijke carriere van Arie de Bruijn,
- Directeur van het Nederlandsch Instituut voor het Verzekeringswezen
- Hoofdredacteur van de Verenigde Verzekeringspers
- Administrateur van de Stichting Algemeen Pensioenfonds voor de Apothekers-Assistenten
- Hoofdredakteur van het Jaarboek/Vademecum voor het Verzekeringswezen

Na zijn H.B.S.-B opleiding (extraneus) verhinderden financiele omstandigheden een universitaire studie en hij trad in dienst van de Levensverzekering Maatschappij "Oude Haagsche van 1836".
Hij kwam op de wiskundige afdeling en begon onverwijld met de actuariele studie. Vlak vůůr zijn 21-ste verjaardag volgde hij Dr E.Zwanenburg op als actuaris en werd hij benoemd tot hoofd van de wiskundige afdeling van de maatschappij.
De actuariele studie (uiteraard buiten-universitair) deed hij voor het wiskundige gedeelte samen met de bekende Delftse Hoogleraar Prof.Dr F.Schuh. Een interessant uitvloeisel daarvan was een veeljarige samenwerking die er onder meer toe leidde, dat hij samen met Prof.Schuh in 1946 het standaardwerk "Het probleem van de wachttijd bij Bouwkassen" schreef, een studie die Prof.Schuh kenschetste als meer dan een dissertatie.

Zijn uitgebreide kennis van de bouw(spaar)kassen leidde trouwens ook tot een uitnodiging een voordracht te houden op het Europees Congres van het Bouwsparen in 1947 in Brussel en tevens tot een lidmaatschap van de Staatscommissie Bouwkassen.

In 1945, bij het einde van de oorlog, vestigde hij zich zelfstandig als Raadgevend Actuaris en richtte het Nederlandsch Instituut voor het Verzekeringswezen op. Hij bleef aan de Oude Haagsche verbonden als Wiskundig Adviseur, waarbij hij Dr P.A.Coenen, de wiskundig Adviseur van de Pensioenraad opvolgde.

Het Nederlandsch Instituut voor het Verzekeringswezen beoogde, naast actuariele adviezen, ook het geven van adviezen op verzekeringsgebied in de ruimste zin van het woord, doch bewoog zich niet op het terrein van de assurantiebemiddeling.
Er werkten ongeveer 25 mensen in de diverse afdelingen.

In 1943 accepteerde Arie de Bruijn het aanbod om teneinde de Duitsers buiten de vakpers te houden, bij een fusie van een aantal verzekeringsbladen, hoofdredakteur van de Verenigde Verzekeringspers (V.V.P.) te worden, welk weekblad destijds het leidinggevende verzekeringsblad in Nederland was en als zodanig aangesloten bij de "Presse Internationale des Assurances" (P.I.A.).
Het hoofdredakteurschap van de V.V.P. was een in hoofdzaak honoraire funktie.

De P.I.A, in 1954 in Parijs opgericht op gecombineerd Frans/Duits initiatief (de voormalige Duitse minister van financiŽn Alex MŲller was een der oprichters) en waarvan de V.V.P. van die oprichting af deel uitmaakte, heeft zich als een der eerste Europese organisaties beijverd voor een hechte internationale samenwerking.

Arie de Bruijn heeft zich zeer beziggehouden met samenwerking op internationaal niveau en bezocht daarvoor behalve de meeste West-Europese landen ook de Verenigde Staten, Japan, Hongkong, AustraliŽ en IndonesiŽ.

In 1969 werd hij in Djakarta officieel ontvangen en was toen eigenlijk een der eersten, die in deze bedrijfstak weer contacten legde tussen beide landen. Hij werd er ontvangen door de heer Mohammed Hasjim, de verzekeringscommissaris in IndonesiŽ, die in datzelfde jaar een tegenbezoek aan Arie de Bruijn bracht.
Een delegatie verzekeringsdirekteuren bezocht hem in 1973 vanuit IndonesiŽ.
Arie de Bruijn bezocht eveneens de belangrijke staatsmaatschappijen in Rusland en Bulgarije, waar hij op de hoogte werd gesteld van de gang van zaken en de mogelijkheden tot internationale samenwerking.

Arie de Bruijn werd in 1974 (bij het 20-jarig bestaan van de P.I.A.) benoemd tot President van deze organisatie, als opvolger van de Fransman G.L.Auburtin, die deze functie dan 20 jaar had bekleed.

Van een belangrijk naslagwerk in het verzekeringsbedrijf, het Jaarboek/Vademecum voor het Verzekeringswezen, dat eveneens onder de werkzaamheden van Arie de Bruijn ressorteerde, genoot een internationale faam.

Een ander groot opgezet werk was het Compendium der Assurantietussenpersonen, een registratie van allerlei bijzonderheden omtrent alle in Nederland werkende tussenpersonen (destijds 35.000).

Arie de Bruijn heeft meegewerkt aan de oprichting en ontwikkeling van vele pensioenfondsen in ons land, waaronder het eerste bedrijfspensioenfonds met "gestroomlijnde" waardevastheid van de pensioenen voor de apothekers-assistenten en het beroepspensioenfonds voor de apothekers.

In het kader van het Instituut verrichtte hij kort na de oorlog een groot onderzoek naar de "natura-uitvaartverzekering" in ons land (bij ongeveer 1000 verenigingen) en heeft zeer veel bijgedragen tot de sanering daarvan.

Uit hoofde van zijn verschillende funkties werd Arie de Bruijn wel benoemd tot deskundige in rechtszaken en wordt hij geraadpleegd door ambassades van andere mogendheden.

Hij gaf zijn hulp bij de introduktie van buitenlandse maatschappijen in Nederland en bij de oprichting, sanering en fusie van Nederlandse verzekeringmaatschappijen.

Actuaris ​
​ ​ ​,
Kantoorbediende in 1927 ​
​ ​ ​,

Hij werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Zie foto: BRUIJN DE, Arie, 1908-1990 - Benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau in 1974,

Burgemeester van Den Haag Marijnissen (links) spelt de versierselen op behorende bij de benoeming tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.


Overleden (81 jaar oud) te 's-Gravenhage op 1 juni 1990 ​
​ ​ ​,
gecremeerd te Loosduinen op 6 juni 1990.

 
 

trouwt (beiden 18 jaar oud) (1) te 's-Gravenhage ['s-Gravenhage Huwelijken 1927 serie B, Akte 1025] op 17 augustus 1927 ​
​ ​ ​,
(gescheiden beiden 43 jaar oud op 26 oktober 1952)
met

Albertina Wilhelmina Gertrudis
​ ​ ​ (Tiny, Albertine Wilhelmina Gertrudis ​
​ ​ ​, A.W.G. ​
​ ​ ​, T ​
​ ​ ​, Albertine Wilhelmine Gertrudis ​
​ ​ ​ ) Liefers
​ ​ ​,
dochter van Hendrik Liefers en Maria Johanna Barbara Hering,
geboren te Holzwickede [Nordrhein-Westfalen, Duitsland] ​
​ ​ ​ op 14 juli 1909 ​
​ ​ ​,
huwelijksgetuige van haar zoon Mr Arie Hendrik (Boy) de Bruijn en haar schoondochter Johanna (Han) van der Leeden te Londen [Greater London, Engeland] op 11 december 1956 ​
​ ​ ​,
Dienstbode in 1927 ​
​ ​ ​,
woont te Brunssum in 1927 ​
​ ​ ​,
overleden (88 jaar oud) te Vessem op 24 maart 1998 ​
​ ​ ​,
trouwt (2)
met Joseph
​ ​ ​ (Jo) Klint
​ ​ ​,
zoon van Mozes Klint en Mijntje Gans,
geboren te Amsterdam op 27 juli 1906,
Handelsreiziger in 1929,
overleden (55 jaar oud) te Tenerife [Canarias, Spanje] op 12 januari 1962,
begraven te Tenerife [Canarias, Spanje] [Begraafplaats Puerto de la Cruz]. Uit dit huwelijk 2 kinderen.
 

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

  naam geboren plaats overleden plaats oud relatie kinderen
Arie Hendrik *1928  's-Gravenhage  Ü2006  Bilthoven  78
Robbert *1930  's-Gravenhage  Ü2023  Milaan [ItaliŽ]  93
Arine Geertruida *1935  Rijswijk (Zuid-Holland)  Ü1994  Sassenheim  59

trouwt (resp. 44 en 25 jaar oud) (2) te 's-Gravenhage op 17 januari 1953 ​
​ ​
met

Maria Johanna
​ ​ ​ (Miep ​
​ ​ ​, M.J. ​
​ ​ ​ ) Kranendonk
​ ​ ​,
dochter van Hermen Johannes Kranendonk en Maria Johanna (Rie) Tijsmans,
geboren te 's-Gravenhage op 14 februari 1927 ​
​ ​ ​,

Grafsteen in 1999. Zie foto: BRUIJN DE, Arie & KRANENDONK, Maria Johanna - Grafsteen 1999,


Overleden (72 jaar oud) te 's-Gravenhage op 23 juni 1999 ​
​ ​ ​,
gecremeerd te 's-Gravenhage op 28 juni 1999.
 

Uit dit huwelijk 2 zonen:

  naam geboren plaats overleden plaats oud relatie kinderen
Jan-Hermen *1954  's-Gravenhage       
Marco Jeroen *1956  's-Gravenhage       Vindplaatsen en bewijsstukken (Bronnen):
1. Diagram van personen genoemd in brief van Titia MULDER aan Arie de Bruijn, Brf_19410122_2
2. BRUIJN DE, Jan-Hermen, geb.1954 - geboortekaartje, Geb_19540507
3. BRUIJN DE, Albert Marinus Cornelis - Brief 24 maart 1962 aan Hugo van Driel, auteur: Albert Marinus Cornelis de Bruijn
4. BRUIJN DE, Arie & HEESSELS, Geertruida Johanna - Trouwboekje, Familienaam: de Bruijn, Voornaam: Arie, Geboortejaar: 1879
5. BRUIJN DE, Arie - geb.1908 - Geboorteregister, Archiefnaam: Haags Gemeentearchief, Archief: per e-mail, Akteplaats: 's-Gravenhage, periode: 26 december 1908
6. Afgeschermd, Familienaam: de Bruijn, Voornaam: Arie, Geboortejaar: 1908
7. BRUIJN DE, Arie & LIEFERS, Albertina Wilhelmina Gertrudis - Huwelijksakte 1927, Archiefnaam: 's-Gravenhage, Archief: 's-Gravenhage Huwelijken 1927 serie B, Inventarisnr.: Akte 1025, Akteplaats: 's-Gravenhage, periode: 17 augustus 1927
8. BRUIJN DE, Arie Hendrik, 1928-2006 - Basisregistratie Personen, Akte: CBG via e-mail, Achterkant (J/N): J, Referentie Plaats: 's-Gravenhage, Ontvangen: 29 februari 1928
9. Afgeschermd, plaats: 's-Gravenhage, datum: 12 januari 1945
10. Kwartierstaat Arie de Bruijn, Voornaam: Arie, Geboortejaar: 1908
11. BRUIJN DE, Marco Jeroen, geb.1956 - geboortekaartje, Geb_19560813
12. BRUIJN DE, Arie Hendrik & LEEDEN VAN DER, Johanna - Huwelijksakte 1956, Familienaam (man): De Bruijn, Geboortejaar (man): 1928, Datum: 11 december 1956
13. STITTELAAR, Jannetje, gest.1959 - Overlijdensadvertentie, plaats: 's-Gravenhage, datum: 1 maart 1959
14. TIJSMANS, Maria Johanna, geb.1886, gest.1978 - Overlijdenskaart, plaats: 's-Gravenhage, datum: 8 juni 1978
15. BRUIJN DE, Arie - Overlijdensakte 1990, Archiefnaam: 's-Gravenhage, Inventarisnr.: 2GA0209, periode: 1 juni 1990
16. BRUIJN DE, Arie, geb.1908, gest.1990 - Overlijdenskaart, plaats: 's-Gravenhage, datum: 1 juni 1990
17. Afgeschermd, KS_HeesselsCornelisA
18. HEESSELS, Cornelis Adrianus & HANSSEN, Inbertina - Huwelijksregister 1905, Archiefnaam: 's-Gravenhage, Archief: 's-Gravenhage Huwelijken 1905, Inventarisnr.: Akte 1180, Akteplaats: 's-Gravenhage, periode: 16 augustus 1905
19. HEESSELS, Willem & ZWANEVELD, Geertruida - Huwelijksregister 1908, Archiefnaam: Haags Gemeentearchief, Archief: Burgerlijke Stand Huwelijken 1908, Inventarisnr.: Aktenummer 829, Akteplaats: 's-Gravenhage, periode: 20 mei 1908
20. HEESELS, Geertruida Johanna, gest.1955 - Overlijdenskaart, plaats: 's-Gravenhage, datum: 15 september 1955
21. BRUIJN DE, Roeffs Roelof, geb.1910 - Geboorteregister, Archiefnaam: Haags Gemeentearchief, Archief: Archief 0335-01.506; Aktenummer 4428, Inventarisnr.: Inventarisnummer 506; Image 142, Akteplaats: 's-Gravenhage, periode: 12 augustus 1910
22. BRUIJN DE, Arie, geb.1879 - Geboorteregister, Archiefnaam: Nationaal Archief Den Haag, Archief: BS Geboorte, Inventarisnr.: Aktenummer 60, Akteplaats: Hazerswoude, periode: 7 juni 1879
23. BRUIJN DE, Marinus Cornelis, geb.1843 - Bevolkingsregister Amsterdam 1887, Archiefnaam: Archief Amsterdam, Inventaris: Archiefkaarten van Persoonskaarten 1939-199, Plaats registratie: Amsterdam, Registratiedatum: 4 augustus 1887
24. BRUIJN DE, Joannes, 1873-1945 & PIERHAGEN, Ariaantje, geb.1870 - Huwelijksakte 1, Archiefnaam: Haags Gemeentearchief, Archief: Burgerlijke Stand Huwelijken 1897, Inventarisnr.: aktenummer 304, Akteplaats: 's-Gravenhage, periode: 14 april 1897
25. BRUIJN DE, Arie & HEESSELS, Geertruida Johanna - Huwelijkskaart, plaats: 's-Gravenhage, datum: 17 augustus 1900
26. BRUIJN DE, Arie & HEESSELS, Geertruida Johanna - Huwelijksregister 1900, Archiefnaam: 's-Gravenhage, Archief: 's-Gravenhage Huwelijken 1900, Inventarisnr.: Akte 1094, Akteplaats: 's-Gravenhage, periode: 29 augustus 1900
27. BRUIJN DE, Arie & HEESSELS, Geertruida Johanna - Kerkelijke inzegening 1900, Familienaam (man): de Bruijn, Voornaam (man): Arie, Geboortejaar (man): 1879, Plaatsnaam: 's-Gravenhage, Datum: 29 augustus 1900
28. BRUIJN DE, Catharina Geertruida, geb.1901 - Geboorteregister, Archiefnaam: 's-Gravenhage, Archief: 's-Gravenhage Geboorten 1901, Inventarisnr.: Akte 3877, Akteplaats: 's-Gravenhage, periode: 16 augustus 1901
29. BRUIJN DE, Geertruida Johanna, geb.1904 - Geboorteregister, Archiefnaam: Haags Gemeentearchief, Archief: Toegangsnummer 0335-01, Inventarisnr.: Inventarisnummer 461; Aktenummer 3640, Akteplaats: 's-Gravenhage, periode: 23 juli 1904
30. Kantongerecht benoeming Arie de Bruijn als voogd kinderen Roelf Roelfs de Bruijn, datum: 6 mei 1910
31. BRUIJN DE, Hendrika Johanna, geb.1910 - Geboorteregister, Archiefnaam: Haags Gemeentearchief, Archief: per e-mail, Inventarisnr.: Aktenummer 4573, Akteplaats: 's-Gravenhage, periode: 21 augustus 1910
32. BRUIJN DE, Arie, gest.1911 - Overlijdensregister, Archiefnaam: Haags Gemeentearchief, Archief: Burgerlijke Stand Overlijden 1911, Inventarisnr.: Aktenummer 2532, Akteplaats: 's-Gravenhage, periode: 16 augustus 1911
33. BRUIJN DE, Arie, gest.1911 - Overlijdenskaart, plaats: 's-Gravenhage, datum: 16 augustus 1911
34. SCHEFFER, Johann & BRUIJN DE, Catharina - Huwelijksregister 1925, Archiefnaam: 's-Gravenhage, Archief: 's-Gravenhage Huwelijken 1925 serie B, Inventarisnr.: Akte 30, Akteplaats: 's-Gravenhage, periode: 7 januari 1925
35. BRUIJN DE, Catharina Geertruida, gest.1930 - Overlijdensregister, Archiefnaam: Haags Gemeentearchief, Archief: per e-mail, Akteplaats: 's-Gravenhage, periode: 8 juli 1930
36. BRUIJN DE, Geertruida Johanna, gest.1934 - Overlijdensregister, Archiefnaam: Haags Gemeentearchief, Archief: Toegangsnummer 0335-01, Inventarisnr.: Inventarisnummer 1596; Aktenummer 2207, Akteplaats: 's-Gravenhage, periode: 17 juni 1934
37. BRUIJN DE, Hendrika Johanna, gest.1945 - Overlijdensregister, Archiefnaam: Haags Gemeentearchief, Archief: per e-mail, Akteplaats: 's-Gravenhage, periode: 12 januari 1945
38. HEESSELS, Geertruid Johanna, gest.1955 - Overlijdensregister, Archiefnaam: Archief Delft, Archief: Archief gemeentebestuur van Rijswijk, Inventarisnr.: Rijswijk archief 767, inv.nr.10000 Akte 158, Akteplaats: Rijswijk (Zuid-Holland), periode: 15 september 1955
39. BRUIJN DE, Arie, geb. 1879 x HEESSELS, Geertruida Johanna, geb. 1876 - Huwelijks, Familienaam (man): de bruijn, Voornaam (man): Arie, Geboortejaar (man): 1879, Plaatsnaam: 's-Gravenhage, Datum: 29 augustus 1900
40. HEESSELS, Cornelis Adrianus, gest. 1920 - overlijdenskaart, plaats: 's-Gravenhage, datum: 13 januari 1920
41. HEESSELS, Geertruid Johanna, geb.1876 - Geboorteregister, Archiefnaam: Haags Gemeentearchief, Archief: NL-HaHGA_0335-01_317_0570.27, Inventarisnr.: Image 172, Akteplaats: 's-Gravenhage, periode: 25 maart 1876
42. BRUIJN DE, Marinus Cornelis, gest.1923 - Overlijdenskaart, plaats: 's-Gravenhage, datum: 15 november 1923
43. HEESSELS, Geertruida Johanna, 1876-1955 - Notities over kinderen door Arie de Br, Not_20180505_162734
44. BRUIJN DE, Hans Peter, geb.1945 - Geboortekaartje, Geb_19450315
45. BRUIJN DE, Arie & LIEFERS, Albertina, geb. 1909 - Echtscheiding, Krant: Staatscourant, Referentie: Gerechtelijke Aankondigingen, Krantdatum: 29 oktober 1952
46. Afgeschermd, Aktedatum: 26 juni 1954
47. Afgeschermd, plaats: Vessem, datum: 24 maart 1998
48. BRUIJN DE, Arie, geb.1908, KRANENDONK, Maria Johanna - Huwelijkskaart, plaats: 's-Gravenhage, datum: 17 januari 1953
49. Lucas van Heeren - KRANENDONK Voorouders, VanHeeren01
50. KRANENDONK, Hermen Johannes 1882-1951 - Bevolkingsregister, Archiefnaam: 's-Gravenhage, Inventaris: Bevolkingsregister 's-Gravenhage 1913-193, Plaats registratie: 's-Gravenhage
51. KRANENDONK, Hermen Johannes TIJSMANS, Maria Johanna - Trouwboekje, Geboortejaar: 1882
52. KRANENDONK, Hermen, gest.1951 - Overlijdenskaart, plaats: 's-Gravenhage, datum: 5 april 1951
53. Bloedverwanten van Prins Maurits, datum: 1993
54. KRANENDONK, Maria Johanna - Overlijdenskaart, plaats: 's-Gravenhage, datum: 23 juni 1999
55. KRANENDONK, Maria Johanna - Overlijdensakte, Archiefnaam: Overlijdensregister 's-Gravenhage, Inventarisnr.: 2G0505, Akteplaats: 's-Gravenhage, periode: 25 juni 1999

Dossier: