boomvanpythagoras.jpg
Genealogie De Bruijn in 4D
Genealogie De Bruijn in 4D


Deze genealogie is samengesteld door Marco J. de Bruijn te Pijnacker.
Deze genealogie is samengesteld door Marco J. de Bruijn te Pijnacker.
Voornaam
 
 
 
Achternaam

Maria Johanna Kranendonk
 
Maria Johanna
​ ​ ​ (Miep ​
​ ​ ​, M.J. ​
​ ​ ​ ) Kranendonk
​ ​ ​,
geboren te 's-Gravenhage op 14 februari 1927 ​
​ ​ ​,

Grafsteen in 1999. Zie foto: BRUIJN DE, Arie & KRANENDONK, Maria Johanna - Grafsteen 1999,


Overleden (72 jaar oud) te 's-Gravenhage op 23 juni 1999 ​
​ ​ ​,
gecremeerd te 's-Gravenhage op 28 juni 1999.

 
 

trouwt (resp. 25 en 44 jaar oud) te 's-Gravenhage op 17 januari 1953 ​
​ ​
met

Arie
​ ​ ​ (Arie de Bruijn ​
​ ​ ​, A ​
​ ​ ​, A. ​
​ ​ ​ ) de Bruijn
​ ​ ​,
zoon van Arie de Bruijn en Geertruida Johanna Heessels,
geboren te 's-Gravenhage ​
​ ​ ​ op 26 december 1908 ​
​ ​ ​,

Raadgevend Actuaris. Zie foto "BRUIJN DE, Arie, 1908-1990 - Raadgevend Actuaris".
,

Grafsteen in 1999. Zie foto: BRUIJN DE, Arie & KRANENDONK, Maria Johanna - Grafsteen 1999,
,

Zie foto Marinus de Bruijn & Dina Geertruida Romijn - huwelijksfoto 1925,

De zakelijke carriere van Arie de Bruijn,
- Directeur van het Nederlandsch Instituut voor het Verzekeringswezen
- Hoofdredacteur van de Verenigde Verzekeringspers
- Administrateur van de Stichting Algemeen Pensioenfonds voor de Apothekers-Assistenten
- Hoofdredakteur van het Jaarboek/Vademecum voor het Verzekeringswezen

Na zijn H.B.S.-B opleiding (extraneus) verhinderden financiele omstandigheden een universitaire studie en hij trad in dienst van de Levensverzekering Maatschappij "Oude Haagsche van 1836".
Hij kwam op de wiskundige afdeling en begon onverwijld met de actuariele studie. Vlak vůůr zijn 21-ste verjaardag volgde hij Dr E.Zwanenburg op als actuaris en werd hij benoemd tot hoofd van de wiskundige afdeling van de maatschappij.
De actuariele studie (uiteraard buiten-universitair) deed hij voor het wiskundige gedeelte samen met de bekende Delftse Hoogleraar Prof.Dr F.Schuh. Een interessant uitvloeisel daarvan was een veeljarige samenwerking die er onder meer toe leidde, dat hij samen met Prof.Schuh in 1946 het standaardwerk "Het probleem van de wachttijd bij Bouwkassen" schreef, een studie die Prof.Schuh kenschetste als meer dan een dissertatie.

Zijn uitgebreide kennis van de bouw(spaar)kassen leidde trouwens ook tot een uitnodiging een voordracht te houden op het Europees Congres van het Bouwsparen in 1947 in Brussel en tevens tot een lidmaatschap van de Staatscommissie Bouwkassen.

In 1945, bij het einde van de oorlog, vestigde hij zich zelfstandig als Raadgevend Actuaris en richtte het Nederlandsch Instituut voor het Verzekeringswezen op. Hij bleef aan de Oude Haagsche verbonden als Wiskundig Adviseur, waarbij hij Dr P.A.Coenen, de wiskundig Adviseur van de Pensioenraad opvolgde.

Het Nederlandsch Instituut voor het Verzekeringswezen beoogde, naast actuariele adviezen, ook het geven van adviezen op verzekeringsgebied in de ruimste zin van het woord, doch bewoog zich niet op het terrein van de assurantiebemiddeling.
Er werkten ongeveer 25 mensen in de diverse afdelingen.

In 1943 accepteerde Arie de Bruijn het aanbod om teneinde de Duitsers buiten de vakpers te houden, bij een fusie van een aantal verzekeringsbladen, hoofdredakteur van de Verenigde Verzekeringspers (V.V.P.) te worden, welk weekblad destijds het leidinggevende verzekeringsblad in Nederland was en als zodanig aangesloten bij de "Presse Internationale des Assurances" (P.I.A.).
Het hoofdredakteurschap van de V.V.P. was een in hoofdzaak honoraire funktie.

De P.I.A, in 1954 in Parijs opgericht op gecombineerd Frans/Duits initiatief (de voormalige Duitse minister van financiŽn Alex MŲller was een der oprichters) en waarvan de V.V.P. van die oprichting af deel uitmaakte, heeft zich als een der eerste Europese organisaties beijverd voor een hechte internationale samenwerking.

Arie de Bruijn heeft zich zeer beziggehouden met samenwerking op internationaal niveau en bezocht daarvoor behalve de meeste West-Europese landen ook de Verenigde Staten, Japan, Hongkong, AustraliŽ en IndonesiŽ.

In 1969 werd hij in Djakarta officieel ontvangen en was toen eigenlijk een der eersten, die in deze bedrijfstak weer contacten legde tussen beide landen. Hij werd er ontvangen door de heer Mohammed Hasjim, de verzekeringscommissaris in IndonesiŽ, die in datzelfde jaar een tegenbezoek aan Arie de Bruijn bracht.
Een delegatie verzekeringsdirekteuren bezocht hem in 1973 vanuit IndonesiŽ.
Arie de Bruijn bezocht eveneens de belangrijke staatsmaatschappijen in Rusland en Bulgarije, waar hij op de hoogte werd gesteld van de gang van zaken en de mogelijkheden tot internationale samenwerking.

Arie de Bruijn werd in 1974 (bij het 20-jarig bestaan van de P.I.A.) benoemd tot President van deze organisatie, als opvolger van de Fransman G.L.Auburtin, die deze functie dan 20 jaar had bekleed.

Van een belangrijk naslagwerk in het verzekeringsbedrijf, het Jaarboek/Vademecum voor het Verzekeringswezen, dat eveneens onder de werkzaamheden van Arie de Bruijn ressorteerde, genoot een internationale faam.

Een ander groot opgezet werk was het Compendium der Assurantietussenpersonen, een registratie van allerlei bijzonderheden omtrent alle in Nederland werkende tussenpersonen (destijds 35.000).

Arie de Bruijn heeft meegewerkt aan de oprichting en ontwikkeling van vele pensioenfondsen in ons land, waaronder het eerste bedrijfspensioenfonds met "gestroomlijnde" waardevastheid van de pensioenen voor de apothekers-assistenten en het beroepspensioenfonds voor de apothekers.

In het kader van het Instituut verrichtte hij kort na de oorlog een groot onderzoek naar de "natura-uitvaartverzekering" in ons land (bij ongeveer 1000 verenigingen) en heeft zeer veel bijgedragen tot de sanering daarvan.

Uit hoofde van zijn verschillende funkties werd Arie de Bruijn wel benoemd tot deskundige in rechtszaken en wordt hij geraadpleegd door ambassades van andere mogendheden.

Hij gaf zijn hulp bij de introduktie van buitenlandse maatschappijen in Nederland en bij de oprichting, sanering en fusie van Nederlandse verzekeringmaatschappijen.

Actuaris ​
​ ​ ​,
Kantoorbediende in 1927 ​
​ ​ ​,

Hij werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Zie foto: BRUIJN DE, Arie, 1908-1990 - Benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau in 1974,

Burgemeester van Den Haag Marijnissen (links) spelt de versierselen op behorende bij de benoeming tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.


Overleden (81 jaar oud) te 's-Gravenhage op 1 juni 1990 ​
​ ​ ​,
gecremeerd te Loosduinen op 6 juni 1990,
trouwt (1)
met Albertina Wilhelmina Gertrudis (Tiny) Liefers. Uit dit huwelijk 3 kinderen.
 

Uit dit huwelijk 2 zonen:
  naam geboren plaats overleden plaats oud relatie kinderen
Jan-Hermen *1954  's-Gravenhage       
Marco Jeroen *1956  's-Gravenhage       Vindplaatsen en bewijsstukken (Bronnen):
1. Lucas van Heeren - KRANENDONK Voorouders, VanHeeren01
2. BRUIJN DE, Jan-Hermen, geb.1954 - geboortekaartje, Geb_19540507
3. KRANENDONK, Hermen Johannes 1882-1951 - Bevolkingsregister, Archiefnaam: 's-Gravenhage, Inventaris: Bevolkingsregister 's-Gravenhage 1913-193, Plaats registratie: 's-Gravenhage
4. KRANENDONK, Hermen Johannes TIJSMANS, Maria Johanna - Trouwboekje, Geboortejaar: 1882
5. Kwartierstaat Arie de Bruijn, Voornaam: Arie, Geboortejaar: 1908
6. KRANENDONK, Hermen, gest.1951 - Overlijdenskaart, plaats: 's-Gravenhage, datum: 5 april 1951
7. BRUIJN DE, Marco Jeroen, geb.1956 - geboortekaartje, Geb_19560813
8. TIJSMANS, Maria Johanna, geb.1886, gest.1978 - Overlijdenskaart, plaats: 's-Gravenhage, datum: 8 juni 1978
9. BRUIJN DE, Arie - Overlijdensakte 1990, Archiefnaam: 's-Gravenhage, Inventarisnr.: 2GA0209, periode: 1 juni 1990
10. BRUIJN DE, Arie, geb.1908, gest.1990 - Overlijdenskaart, plaats: 's-Gravenhage, datum: 1 juni 1990
11. Bloedverwanten van Prins Maurits, datum: 1993
12. KRANENDONK, Maria Johanna - Overlijdenskaart, plaats: 's-Gravenhage, datum: 23 juni 1999
13. KRANENDONK, Maria Johanna - Overlijdensakte, Archiefnaam: Overlijdensregister 's-Gravenhage, Inventarisnr.: 2G0505, Akteplaats: 's-Gravenhage, periode: 25 juni 1999
14. KRANENDONK, Hermen Johannes, geb.1882 - Geboorteregister, Archiefnaam: Haags Gemeentearchief, Archief: NL-HaHGA_0335-01_346_0676.11, Inventarisnr.: Image 204, Akteplaats: 's-Gravenhage, periode: 11 november 1882
15. KRANENDONK, Hermen Johannes & TIJSMANS, Maria Johanna - Huwelijksregister 1916, Archiefnaam: Haags Gemeentearchief, Archief: 0335-01.872 Huwelijksakten Den Haag, Inventarisnr.: Inventarisnr 872; Aktenr 330, Akteplaats: 's-Gravenhage, periode: 17 mei 1916
16. KRANENDONK, Hermen Henrikus, geb.1919 - Visum voor Brazilie 1946, Archiefnaam: www.FamilySearch.org, Archief: Brasil, Cartűes de ImigraÁ„o, 1900-1965, Deel/Akte: Group 8; 004916780, Inventarisnr.: Image 60, Plaats van akte: BraziliŽ [BraziliŽ], Aktedatum: 13 februari 1946
17. KRANENDONK, Hermen Henrikus, geb.1919 - Visum voor Brazilie 1947, Archiefnaam: www.FamilySearch.org, Archief: Brasil, Cartűes de ImigraÁ„o, 1900-1965, Deel/Akte: Group 8; 004916780, Inventarisnr.: Image 62, Plaats van akte: BraziliŽ [BraziliŽ], Aktedatum: 16 december 1947
18. TIJSMANS, Maria Johanna, geb.1886 - Geboorteregister, periode: 27 november 1886
19. TIJSMANS, Hendrikus Johannes Adrianus, gest.1975 - Overlijdenskaart, plaats: 's-Gravenhage, datum: 26 januari 1975
20. BRUIJN DE, Arie, geb.1908, KRANENDONK, Maria Johanna - Huwelijkskaart, plaats: 's-Gravenhage, datum: 17 januari 1953
21. Diagram van personen genoemd in brief van Titia MULDER aan Arie de Bruijn, Brf_19410122_2
22. BRUIJN DE, Albert Marinus Cornelis - Brief 24 maart 1962 aan Hugo van Driel, auteur: Albert Marinus Cornelis de Bruijn
23. BRUIJN DE, Arie & HEESSELS, Geertruida Johanna - Trouwboekje, Familienaam: de Bruijn, Voornaam: Arie, Geboortejaar: 1879
24. BRUIJN DE, Arie - geb.1908 - Geboorteregister, Archiefnaam: Haags Gemeentearchief, Archief: per e-mail, Akteplaats: 's-Gravenhage, periode: 26 december 1908
25. Afgeschermd, Familienaam: de Bruijn, Voornaam: Arie, Geboortejaar: 1908
26. BRUIJN DE, Arie & LIEFERS, Albertina Wilhelmina Gertrudis - Huwelijksakte 1927, Archiefnaam: 's-Gravenhage, Archief: 's-Gravenhage Huwelijken 1927 serie B, Inventarisnr.: Akte 1025, Akteplaats: 's-Gravenhage, periode: 17 augustus 1927
27. BRUIJN DE, Arie Hendrik, 1928-2006 - Basisregistratie Personen, Akte: CBG via e-mail, Achterkant (J/N): J, Referentie Plaats: 's-Gravenhage, Ontvangen: 29 februari 1928
28. Afgeschermd, plaats: 's-Gravenhage, datum: 12 januari 1945
29. BRUIJN DE, Arie Hendrik & LEEDEN VAN DER, Johanna - Huwelijksakte 1956, Familienaam (man): De Bruijn, Geboortejaar (man): 1928, Datum: 11 december 1956
30. STITTELAAR, Jannetje, gest.1959 - Overlijdensadvertentie, plaats: 's-Gravenhage, datum: 1 maart 1959
31. Afgeschermd, KS_HeesselsCornelisA
32. BRUIJN DE, Hans Peter, geb.1945 - Geboortekaartje, Geb_19450315
33. BRUIJN DE, Arie & LIEFERS, Albertina, geb. 1909 - Echtscheiding, Krant: Staatscourant, Referentie: Gerechtelijke Aankondigingen, Krantdatum: 29 oktober 1952
34. Afgeschermd, Aktedatum: 26 juni 1954
35. Afgeschermd, plaats: Vessem, datum: 24 maart 1998

Dossier: