boomvanpythagoras.jpg
Genealogie De Bruijn in 4D
Genealogie De Bruijn in 4D


Deze genealogie is samengesteld door Marco J. de Bruijn te Pijnacker.
Deze genealogie is samengesteld door Marco J. de Bruijn te Pijnacker.
Voornaam
 
 
 
Achternaam
Geachte lezer,

U bent bij een genealogie-pagina van een/mijn familie De Bruijn.
De voorouders van deze/mijn De Bruijn tak komen voornamelijk uit Zuid-Holland,
zoals uit Hazerswoude, Alphen aan den Rijn, het Westland en 's-Gravenhage.
De familie-takken van mijn grootouders (Heessels, Kranendonk en Tijsmans)
zijn ook vergaand gevolgd, evenals van mijn echtgenote Ute
(Hömberger, Eisenbach, Jeschke en Eichel) uit Duitsland.

Bij deze genealogie zijn zowel de takken gevolgd naar voorouders (dimensie 1)
als naar afstammelingen (dimensie 2).
Maar ook in de breedte naar broers en zusters, echtgenoten etc. (dimensie 3).
Van iedere persoon is/wordt getracht ook de partner(s) en/of kinderen en/of ouders
te vermelden (dimensie 4). Afstammelingen zijn over de gehele wereld uitgezworven.

Wellicht treft u zichzelf aan met de omschrijving 'Afgeschermd'.
Van levende personen worden standaard de naam en datums niet getoond.
Indien u het leuk vindt om uw eigen gegevens te zien kunt u een e-mail
met 'Toestemming voor Publicatie' aan mij zenden.

Marco de Bruijn

Met dank aan de volgende (verre) familieleden voor het het invullen en aanvullen van gegevens:
Adriana Evelyn (Ada) van der Graaf *1952
Erik de Bruijn *1943
Joannes Maarten (Jan) de Bruijn *1938
Johannes (Hans) Nihof *1957
Olga Jackson *1934
Paul Bordewijk *1943
Harald Goedel voor het onderzoek naar Eisenbach in Rothenkirchen.

Snel naar...
Marco de Bruijn *1956
Arie de Bruijn *1908

Enkele stamlijnen...
Joannes de Bruijn *1803 --> Marinus Cornelis de Bruijn *1843 --> Arie de Bruijn *1879 --> Arie de Bruijn *1908
Cornelis Adrianus Heessels *1841 --> Geertruida Johanna Heessels *1876
Leendert Kranendonk *1804 --> Hermen Kranendonk *1845 --> Hermen Kranendonk *1882
Hendricus Tijsmans *1822 --> Hendrikus Adrianus Tijsmans *1857 --> Maria Johanna Tijsmans *1886

Karel de Grote - voor wat het waard is...

Er wordt wel eens gezegd dat iedereen in West Europa afstamt van Karel de Grote.
Uitgaande van het aantal inwoners in west Europa rond 750 en de brede verspreiding
van de directe afstammelingen van Karel de Grote is het haast onmogelijk om
(in west Europa) niet van Karel de Grote af te stammen. Interessant is natuurlijk
of zo'n afstamlijn kan worden vastgesteld. Vele genealogen hebben zich hierin
verdiept en hun resultaten gepubliceerd. Vanzelfsprekend zijn er soms zwakke
punten in de lijn en kan niet iedere stap gedocumenteerd worden bewezen.

Niettemin heb ik in de resultaten van anderen op internet maar liefst vijf afstamlijnen gevonden
die mijzelf aan Karel de Grote verbinden, via drie grootouders één en van grootouder vier zelfs twee.
Het zou zo maar kunnen zijn dat één of twee of misschien alle afstamlijnen juist zijn.
In ieder geval is het aardig om te zien.
Indien u gerelateerd bent aan (onze) De Bruijn-lijn, Heemskerck, Tijsmans, Tettero of Kranendonk
vindt het wellicht leuk om hier ook eens naar te kijken.

Afstamlijn Karel de Grote

Iets meer zeker is de afstamlijn van Willem de Zwijger, Prins van Oranje.
In 1993 heeft de Zuid-Hollandse Vereniging voor Genealogie "Ons Voorgeslacht"
het boek Bloedverwanten van Prins Maurits van Dr A.W.E. Dek gepubliceerd.
Daarin is een afstamlijn voor de familie Tijsmans vastgesteld, de familie
van mijn grootmoeder van moeders kant.

Afstamlijn Willem de Zwijger

Overzicht Gebeurtenissen, achtergronden, foto's, trivia (Objecten)

Overzicht Vindplaatsen en bewijsstukken (Bronnen)